TV Hotline

Mesh là gì?

Mesh là một đơn vị đo lường được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như sản xuất, xây dựng, in ấn, và nông nghiệp. Nó được sử dụng để chỉ kích thước của các lỗ hoặc mắt xếp chồng lên nhau trên một bề mặt. Đơn vị mesh đo kích thước của các lỗ bằng cách xác định số lỗ trên mỗi inch hoặc số lỗ trên mỗi centimet.
Mesh

Mesh (Ảnh: Dũng Lưới)

Mesh là gì?

Mesh là một đơn vị đo lường được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như sản xuất, xây dựng, in ấn, và nông nghiệp. Nó được sử dụng để chỉ kích thước của các lỗ hoặc mắt xếp chồng lên nhau trên một bề mặt. Đơn vị mesh đo kích thước của các lỗ bằng cách xác định số lỗ trên mỗi inch hoặc số lỗ trên mỗi centimet.

Cách tính đơn vị mesh

Để tính đơn vị mesh, ta phải biết số lỗ hoặc mắt có trên mỗi inch hoặc trên mỗi centimet. Số này thường được ký hiệu bởi hai số nguyên, ví dụ: 30/40 mesh hoặc 400 mesh. Trong trường hợp 30/40 mesh, số 30 đại diện cho số lỗ hoặc mắt trên mỗi inch, còn số 40 đại diện cho số lỗ hoặc mắt trên mỗi centimet.

Vì sao dùng đơn vị mesh?

Đơn vị mesh được sử dụng phổ biến vì nó cung cấp một cách đo kích thước đơn giản và tiện lợi cho các lỗ hoặc mắt trên các bề mặt. Nó cũng giúp xác định mức độ khả thẩm của các vật liệu và sản phẩm. Đối với những ngành công nghiệp như lọc nước, chế biến thực phẩm, và in ấn, đơn vị mesh là một tiêu chuẩn quan trọng để kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Chuyển đổi đơn vị mesh sang mm

Để chuyển đổi từ đơn vị mesh sang mm, ta cần biết thông số kỹ thuật cụ thể của loại mesh đó. Mỗi loại mesh sẽ có kích thước lỗ hoặc mắt khác nhau. Thông thường, việc chuyển đổi đơn vị mesh sang mm chỉ có thể được thực hiện xấp xỉ vì không có một quy tắc chuyển đổi chính xác cho tất cả các trường hợp. Tuy nhiên, có thể tìm thấy bảng chuyển đổi mesh sang mm cho một số loại mesh cụ thể.

Mesh là thứ quan trọng trong những ngành gì?

Đơn vị mesh được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Dưới đây là một số ngành sử dụng đơn vị mesh:

  1. Ngành lọc: Đơn vị mesh được sử dụng để xác định kích thước của các lỗ trong bộ lọc, giúp kiểm soát chất lượng và hiệu suất lọc.
  2. Ngành nông nghiệp: Mesh được sử dụng trong việc xác định kích thước của mắt lưới trong các hệ thống tưới tiêu và mạng lưới che phủ cây trồng.
  3. Ngành in ấn: Mesh được sử dụng để đo kíchất lượng của các màn in kỹ thuật, cung cấp thông tin về độ phân giải và chi tiết của hình ảnh được in.
  4. Ngành xây dựng: Đơn vị mesh được sử dụng trong việc đánh giá chất lượng của vật liệu xây dựng như sơn, vữa, và màng chống thấm.
  5. Ngành công nghiệp hóa chất: Mesh được sử dụng để kiểm tra kích thước hạt và độ tinh khiết của các chất hóa học, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Chuyển đổi đơn vị Mesh

1. Đổi từ mesh sang micron

Để chuyển đổi từ đơn vị mesh sang micron, ta có thể sử dụng một số công thức xấp xỉ. Một công thức thông dụng là:

Kích thước lỗ (micron) = 15000 / mesh

 

Ví dụ, nếu bạn có một mesh kích thước 80, ta có thể tính toán:

Kích thước lỗ (micron) = 15000 / 80 = 187.5 micron

 

2. Đổi từ mesh sang milimet

Để chuyển đổi từ đơn vị mesh sang milimet, ta có thể sử dụng công thức sau:

Kích thước lỗ (mm) = 25.4 / mesh

 

Ví dụ, nếu bạn có một mesh kích thước 120, ta có thể tính toán:

Kích thước lỗ (mm) = 25.4 / 120 = 0.211 mm

 

Các thuật ngữ liên quan đến mesh

  • Mesh count: Số lỗ hoặc mắt trên mỗi inch hoặc trên mỗi centimet của một loại mesh cụ thể.
  • Wire diameter: Đường kính của sợi dây được sử dụng để tạo ra mesh.
  • Open area: Khu vực tự do giữa các lỗ hoặc mắt trên một bề mặt mesh.
  • Screen printing: Phương pháp in ấn sử dụng một màn in với mesh để chuyển đổi hình ảnh lên bề mặt in.
  • Particle size: Kích thước hạt trong các mẫu được xử lý thông qua mesh.

Kết luận

Đơn vị mesh là một công cụ quan trọng được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp để đo kích thước của các lỗ hoặc mắt trên các bề mặt. Nó cung cấp thông tin quan trọng về chất lượng và hiệu suất của các sản phẩm trong nhiều ngành khác nhau. Việc chuyển đổi đơn vị mesh sang micron hoặc milimet có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các công thức xấp xỉ. Hiểu rõ về thuật ngữ và ứng dụng của mesh sẽ giúp bạn áp dụng nó một cách chính xác và hiệu quả trong công việc của mình.