TV Hotline

Chính sách bảo mật

Tại trang chính sách bảo mật này sẽ mô tả chi tiết, cụ thể cách thức chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân của người dùng khi truy cập vào trang web DungLuoi.Com. Khi bạn thực hiện mọi hành vì tại DungLuoi.Com đồng nghĩa với việc hiển nhiên đồng ý với các nội dung chính sách bảo mật dưới đây. Nội dung của chính sách bảo mật được sửa đổi, thêm hoặc bớt mà không cần thông báo với người dùng trong mọi trường hợp. Nội dung mới liên quan đến chính sách bảo mật có hiệu lực ngay lập tức sau khi công bố.

Thông tin thu thập

Chúng tôi thực hiện thu thập các thông tin chung liên quan đến địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền, số trang đã xem, thời gian xem từng trang, tổng số thời gian truy cập. Thu thập thông tin riêng phân loại:

Cá Nhân: Bao gồm các thông tin liên quan đến cá nhân như họ và tên đầy đủ, tên thường gọi, số chứng minh thư hoặc số thẻ căn cước, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ chỗ ở hiện tại, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (email) và nghề nghiệp.

Tổ Chức: Chúng tôi quy ước tổ chức là các nhóm có pháp nhân đại diện như công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, liên doanh liên kết, nhà máy, xí nghiệp, hợp tác xã. Chúng tôi thực hiện thu thập thông tin bao gồm tên người đại diện, mã số thuế, toàn bộ địa chỉ liên quan đến tổ chức, toàn bộ số điện thoại và địa chỉ thư điện tử (email) liên quan đến tổ chức cùng các thông tin liên quan đến người đại diện theo pháp luật như họ và tên, số diện thoại, địa chỉ cư chú, địa chỉ chỗ ở, địa chỉ thư điện tử (email).

Bảo vệ thông tin

Mọi thông tin cá nhân liên quan được lưu trữ và xử lý trên một vài máy chủ của chúng tôi, một phần dữ liệu tại các đối tác truyền thông bằng biện pháp kỹ thuật vật lý và điện tử bao gồm: xây dựng tường lửa ngăn chặn tấn công, mã hóa toàn bộ dữ liệu người dùng bằng các thuật toán tự lập cao cấp, sử dụng giao thức bảo mật https. Và thực hiện đầy đủ các quy định của luật An toàn thông tin mạng.

Trong các trường hợp cần sử dụng các thông tin đã thu thập này cho mục đích vận hành trang web hiệu quả, chỉ người thực hiện nhiệm vụ có chức vụ cao nhất được phép thực hiện truy xuất dữ liệu dạng thủ công. Các dữ liệu được xuất từ các máy chủ ra rất hạn chế và chỉ được sử dụng tại một địa chỉ cụ thể chỉ định nhằm đảm bảo tính an toàn, toàn vẹn thông tin tối đa nhất có thể.

Sử dụng thông tin

Mục đích thu thập thông tin của chúng tôi là nhằm mang lại cho người dùng những sản phẩm hoặc dịch vụ tốt nhất trong khả năng cung cấp của mình. Vì vậy, chúng tôi thực hiện sử dụng thông tin thu thập được nhằm:

 • Cung cấp thông tin các sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu của bạn.
 • Thực hiện các nghiệp vụ tư vấn, hỗ trợ dựa trên nhu cầu theo yêu cầu.
 • Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của chúng tôi.
 • Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng website.
 • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm theo luật An toàn thông tin mạng.
 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi trên môi trường mạng.
 • So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà bạn cung cấp với bên thứ ba.

Tiết lộ thông tin

Chúng tôi cam kết không cung cấp toàn bộ thông tin thu thập được cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chỉ một phần rất nhỏ thông tin được cung cấp cho bên thứ ba theo các hợp đồng truyền thông của chúng tôi hoặc phần lớn thông tin theo một số trường hợp dưới đây:

 • Chúng tôi được bạn đồng ý sử dụng, tiết lộ công khai các thông tin này.
 • Bên thứ ba có ủy quyền hoặc sự cho phép sử dụng thông tin từ bạn bằng văn bản
 • Theo yêu cầu của cơ quan quản lý khi có yêu cầu bằng văn phản.
 • Đảm bảo quyền lợi, lợi, ích, tài sản và sự an toàn của một ai khác.

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, chúng tôi sẽ không công bố bất kỳ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào khác trừ khi chúng tôi hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

Xóa thông tin

Bạn hoàn toàn có thể yêu cầu chúng tôi xóa hoàn toàn mọi thông tin từ trước đến giờ liên quan đến bạn. Khi nhận được yêu cầu từ bạn, mọi thông tin chúng tôi đã thu thập từ trước đến giờ sẽ bị loại bỏ hoàn toàn, vĩnh viễn trên toàn bộ máy chủ của chúng tôi và các máy chủ của đối tác đối tác truyền thông liên quan. Nếu bạn cần xóa, xin vui lòng gửi yêu cầu đến chúng tôi tại trang liên hệ.

Sử dụng Cookies

Cookie là một đoạn văn bản ghi thông tin được tạo ra và lưu trên địa cũng của máy người dùng. Cookie được tạo ra khi người dùng truy cập một website, cookie sẽ ghi nhớ những thông tin liên quan đến phiên làm việc hoặc những lựa chọn đi kèm. Chúng tôi sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của bạn.

Cookie sẽ giúp chúng tôi nhận ra bạn khi truy cập vào nhiều trang trên trang web của chúng tôi trong cùng một phiên, do đó chúng tôi không cần phải hỏi thêm thông tin từ bạn trong các phiên truy làm việc cụ thể. Sau khi đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu bạn thích. Tuy nhiên, nếu bạn chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại trang web của chúng tôi.