TV Hotline

Mô hình nuôi cá nước ngọt tại Đà Nẵng

Người nông dân tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng đã thực hiện triển khai mô hình nuôi cá nước ngọt trên chính dòng kênh chảy qua xã. Được sự hỗ trợ tích từ trung tâm Khuyên ngư - Nông - Lâm cũng như áp dụng các phương pháp, vật dụng đơn giản đã mang lại một hiệu quả rõ rệt trọng suốt quá trình nuôi trồng.

Chỉ vài năm về trước, Nam Thành vẫn còn là một thôn nghèo nhất thuộc xã Hòa Phong. Tại Nam Thành đất canh tác ít, nguồn thu chủ yếu của người dân nơi đây từ trồng rừng. Vài năm gần đây người dân nơi đây đã sử dụng lưới đan quây vùng tiến hành nuôi cá nước ngọt trên dòng kênh Đồng Nghệ chảy qua, nhiều hộ dân còn mạo hiểm đạo ao nuôi cá trên chính rộng lúa ít ỏi của gia đình mình.

Nhờ nuôi cá trên dòng kênh Đồng Nghệ cũng như mạo hiểm đào ao nuôi cá nước ngọt được trung tâm Khuyến ngư – Nông – Lâm khuyến khích đã mang lại một nguồn thu lớn cho các hộ gia đình tại nơ đây. Từ đó, đời sống người dân nơi đây cũng được cải thiện đáng kể.

Sử dụng lưới đan bảo vệ ao nuôi cá nước ngọt tại xã Hòa Phong
Sử dụng lưới đan bảo vệ ao nuôi cá nước ngọt tại xã Hòa Phong.

Trong suốt quá trình chuyển đổi sang mô hình nuôi cá nước ngọt người dân gặp rất nhiều khó khăn trong công tác bảo vệ ao nuôi nhằm tăng năng xuất nuôi trồng. Trung tâm Khuyến ngư – Nông – Lâm đã hướng dẫn bà con sử dụng các sản phẩm lưới nhựa dân dụng gần gũi với thiên nhiên, con người như: lưới rào vườn, lưới chắn chim… để bảo vệ hiệu quả diện tích ao nuôi của mình.

Đại diện trung tâm Khuyến ngư – Nông – Lâm cho chúng tôi biết: “Trung tâm đã triển khai rất nhiều chương trình nuôi trồng thủy – hải sản nước ngọt cũng như nước lợ cho nông dân tại hai thôn Khương Mỹ và Nam Thành thuộc xã Hòa Phong. Những chương trình này đã mang lại hiệu quả rõ rệt, làm tăng thu nhập cho người dân từ đó cái thiện dần dần đời sống của người dân hai xã. Thành quả đó có được là nhờ sự sáng tạo không ngừng của các kỹ sư, người dân trong suốt quá trình nuôi trồng và bảo vệ ao nuôi bằng chính sản phẩm lưới nhựa an toàn, chăm sóc, chọn giống và phòng ngừa dịch bệnh”.